Skip to content

Pressmeddelanden

Coala Life nyckeltal september USA

Nyckeltal för september 2023: Patienter i distansmonitorering per 30 september 2023: 4 400 Årstakt omsättning per 30 september 2023: 5,0 MUSD Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 30 september 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av september.Årstakt omsättning per 30 september 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på september månads omsättning,…

VD köper teckningsrätter och tecknar aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har den 20 september förvärvat 12 000 000 teckningsrätter för ca 6 KSEK med en genomsnittlig kurs om 0,0005 SEK och tecknat 4 000 000 aktier via en pensionsförsäkring för 1 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 0,25 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Om oss Coala-Life Group AB…

Coala Life erhåller teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar avseende utnyttjandet av teckningsoptioner om cirka 5,6 MSEK

Coala-Life Group AB (publ) (“Coala Life” eller “Bolaget”) har mottagit teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar avseende utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 (”Teckningsoptionerna”). Teckningsförbindelserna och avsiktsförklaringarna uppgår till totalt cirka 5,6 MSEK, motsvarande cirka 40,4 procent av Teckningsoptionerna. Coala Life emitterade inom ramen för en företrädesemission av units under första kvartalet 2023 totalt 164 979 967…

Coala Life nyckeltal augusti USA

Nyckeltal för augusti 2023: Patienter i distansmonitorering per 31 augusti 2023: 4 400 Årstakt omsättning per 31 augusti 2023: 5,2 MUSD Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 augusti 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av augusti.Årstakt omsättning per 31 augusti 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på augusti månads omsättning,…

VD tecknar aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har tecknat 10 526 316 aktier via en pensionsförsäkring den 30 augusti 2023 för 4 MSEK, med en teckningskurs om 0,38 SEK per aktie utanför handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Rätten till att teckna aktierna beslutades på en extra bolagsstämma den 31 juli 2023. Om oss Coala-Life Group AB…

Coala Lifes unika system erhåller CE-märkning enligt MDR

Coala Life är idag stolta över att meddela att företagets portabla EKG-lösning, Coala Heart Monitor, har certifierats som klass IIa medicinteknisk produkt i enlighet med den nya europeiska förordningen för medicintekniska produkter 2017/745 (MDR). Detta är en viktig milstolpe för företaget och en förutsättning för att kunna utöka verksamheten i Europa och andra marknader. Certifikatet,…

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 300 000 aktier den 22 augusti 2023 för cirka 0,1 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 0,338 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Om oss Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare och…

Coala Life nyckeltal juli USA

Nyckeltal för juli 2023: Patienter i distansmonitorering per 31 juli 2023: 4 100 Årstakt omsättning per 31 juli 2023: 5,0 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 juli 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av juli.Årstakt omsättning per 31 juli 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på juli månads omsättning,…

Coala Life är stolta över att tillkännage certifiering enligt ny ISO 27001:2022 standard

Coala Life godkänt efter en oberoende extern säkerhetsgranskning för omcertifiering för ISO27001 och godkändes enligt den nya standarden för ISO 27001:2022. ISO (International Organization for Standardization) är en oberoende organisation som bland anant beslutar om globala standarder för skydd och säkerhet. ISO 27001, som är en del av grupp standarder (27000) rörande informationssäkerhet, är världens…

Coala Life nyckeltal juni USA

Nyckeltal för juni 2023: Patienter i distansmonitorering per 30 juni 2023: 4 100 Årstakt omsättning per 30 juni 2023: 5,6 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 30 juni 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av juni.Årstakt omsättning per 30 juni 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på juni månads omsättning,…

Den amerikanska RPM-marknaden förväntas överstiga 18 miljarder USD år 2026, med en CAGR på 25 %, enligt Medi-Tech Insight

Enligt en nyligen publicerad rapport från det globala hälsovårdskonsultföretaget Medi-Tech Insight kommer den amerikanska marknaden för fjärrövervakning av patienter (RPM) att växa i en snabbare takt än tidigare förväntat. Den beräknas enligt rapporten nå över 18 miljarder dollar 2026 med en årlig tillväxttakt på 25%. ”Vi är uppmuntrade av tillväxtprognosen som bekräftar vår strategi på…

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 700 000 aktier den 29 juni 2023 för cirka 0,3 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 0,387 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Om oss Coala-Life Group AB ("Coala Life" eller "Bolaget") är en molnbaserad Software as a Service leverantör, samt utvecklare och…

Coala Life nyckeltal maj USA

Nyckeltal för maj 2023: Patienter i distansmonitorering per 31 maj 2023: 3 800 Årstakt omsättning per 31 maj 2023: 5,7 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 maj 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av maj.Årstakt omsättning per 31 maj 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på maj månads omsättning,…

Coala Lifes hjärtmonitor med i ny digital satsning för hemmonitorering

Region Stockholm startar i år en större satsning på digital hemmonitorering. Coala Life är en av tre utvalda samarbetspartner i pilotprojekten. Bland annat är det ett femtiotal patienter med hjärtproblem så som förmaksflimmer som monitoreras och följs digitalt i sina hem. Projekten koordineras av Karolinska Universitetssjukhuset men bedrivs också på flera andra stora sjukhus i…

Coala Life nyckeltal april USA

Nyckeltal för april 2023: Patienter i distansmonitorering per 30 april 2023: 3 700 Årstakt omsättning per 30 april 2023: 5,4 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 30 april 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av april.Årstakt omsättning per 30 april 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på april månads omsättning,…

Coala Life nyckeltal mars USA

Nyckeltal för mars 2023: Patienter i distansmonitorering per 31 mars 2023: 3 700 Årstakt omsättning per 31 mars 2023: 4,8 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 mars 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av mars.Årstakt omsättning per 31 mars 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på mars månads omsättning,…

Coala Life nyckeltal februari USA

Nyckeltal för februari 2023: Patienter i distansmonitorering per 28 februari 2023: 3 700 Årstakt omsättning per 28 februari 2023: 4,6 MUSD Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 28 februari 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av februari.Årstakt omsättning per 28 februari 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på februari månads omsättning,…

Ny publicerad studie som validerar diagnostisk precision hos Coala Heart Monitor

Coala Heart Monitor har i en nyligen publicerad studie validerats för diagnostisk precision jämfört med referensstandard 12-avlednings-EKG för att diagnostisera förmakstakyarytmi (ATA) och förmaksflimmer (AF). Coala Life, ett innovativt svenskt medicintekniskt företag som erbjuder lösningar för distansmonitorering av patienter, tillkännager idag resultaten av ännu en studie som validerar användningen av Coala Heart Monitor. I denna…

Coala Life nyckeltal januari USA

Nyckeltal för januari 2023: Patienter i distansmonitorering per 31 januari 2023: 3 800 Årstakt omsättning per 31 januari 2023: 3,7 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 januari 2023 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av januari.Årstakt omsättning per 31 januari 2023 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på januari månads omsättning,…

Coala Life nyckeltal december USA

Nyckeltal för december 2022: Patienter i distansmonitorering per 31 december 2022: 3 500 Årstakt omsättning per 31 december 2022: 3,6 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 31 december 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av december.Årstakt omsättning per 31 december 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens…

Coala Life – utökad tjänst ger högre intäkter i USA

Coala Life meddelar idag att bolaget beslutat utöka sin tjänst för Managed RPM i USA från och med den 15 december 2022. I den utökade tjänsten tillhandahålls en mer omfattande analys och rapportering till vårdgivaren. Fullt införd kommer den utökade tjänsten innebära att intäkterna per patient ökar med ca 50%. ”Det är mycket tillfredsställande att…

Coala Life nyckeltal november USA

Nyckeltal för november 2022: Patienter i distansmonitorering per 30 november 2022: 3 100 Årstakt omsättning per 30 november 2022: 3,2 MUSD  Förklaringar nyckeltalPatienter i distansmonitorering per 30 november 2022 – Antalet patienter som bolaget distansmonitorerade i slutet av november.Årstakt omsättning per 30 november 2022 – Beräknad återkommande omsättning i USD baserat på den senaste månadens…

Coala Life bekräftar de finansiella målen

20% lägre kostnader per såld krona från Q2 2023 Managed RPM i USA driver tillväxten Coala Life meddelar att bolaget konfirmerar sina kommunicerade finansiella mål, att nå positivt kassaflöde och positivt EBITDA senast under 2024. Vidare bedöms att bolagets kostnader per såld krona, dvs i relation till omsättningen, kommer att minska med 20% från Q2…

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 300 000 aktier den 23 augusti 2022 för cirka 0,64 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 2,13 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Dan Pitulia äger efter köpet totalt 3 811 279 aktier motsvarande 4,80 procent av de utestående aktierna i Coala-Life Group AB…

Intervju med Coala Lifes VD, Dan Pitulia om förvärvet av Vitrics Management Group Inc och Q2 rapporten

Investerare, analytiker och journalister inbjudna att titta på en intervju med VD Dan Pitulia som täcker förvärvet av Vitrics och Q2 rapporten, ledd av Jessica Grunewald, analytiker på Redeye. Intervjun kan ses via följande länk:https://redeye-3.wistia.com/medias/mnm4dyu7lq Om oss Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat…

Coala Life ändrar beräknat slutförandedatum av förvärv av Vitrics Management till 14 augusti 2022

Due diligence processen och förvärvet var beräknat att slutföras senast 31 juli 2022. Nytt beräknat senaste slutförandedatum av due diligence processen och affären är 14 augusti 2022. Coala Life meddelade via pressmeddelande den 9 juni 2022 att bolaget ingått avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Vitrics Management Group Inc för en köpeskilling…

Rättelse: VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Rättelse avser hänvisning till felaktigt datum som ändrats i detta pressmeddelande: VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ) Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 100 000 aktier den 15 juli 2022 för cirka 0,245 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 2,4550 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.Dan Pitulia…

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 100 000 aktier den 15 juni 2022 för cirka 0,245 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 2,4550 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market. Dan Pitulia äger efter köpet totalt 3 511 279 aktier motsvarande 4,42 procent av de utestående aktierna i Coala-Life Group AB…

Coala Life är glada att kunna meddela lanseringen av vår nya hemsida.

Vi uppmuntrar alla att besöka och utforska hemsidan! https://www.coalalife.com/ Vårt mål med denna nya hemsida är att skapa en mer användarvänlig upplevelse och ge våra besökare ett enkelt sätt att upptäcka mer om våra tjänster och de lösningar vi kan erbjuda. Ett mer modernt utseende, förenklad navigering, responsiv layout för smartphone-användare, och mer information om…

VD köper aktier i Coala-Life Group AB (publ)

Coala Life’s Verkställande Direktör, Dan Pitulia, har förvärvat 500 000 aktier den 9 juni 2022 för cirka 1,6 MSEK, med en genomsnittlig kurs om 3,2277 SEK per aktie på handelsplatsen Nasdaq First North Growth Market.

Coala Life presenterar Q1 rapport via live webcast

Den 24 maj 2022 offentliggör Coala Life sin rapport för första kvartalet 2022. Samma dag klockan 09:00 inbjuds investerare, analytiker och journalister till en webcast där VD Dan Pitulia presenterar rapporten och senaste uppdateringar från marknaden följt av en frågestund ledd av Erik Nordström, analytiker på Redeye. Presentationen kan ses via följande länk: https://www.redeye.se/events/840265/live-q-coala-life Om…

Uppdatering affärsläget i USA: 10 nya avtal tecknade med klinker till och med första kvartalet

I samband med noteringen på First North 2021 kommunicerade Coala Life finansiella mål att nå en omsättning om 250 MSEK år 2024 med ett positivt rörelseresultat. Majoriteten av intäkterna förväntades genereras på USA-marknaden och tillväxten ske med bibehållen bruttomarginal på över 80%. De finansiella målsättningarna baserades på en affärsplan med mål att vid utgången av…

Coala Life presenterar vid Redeye seminarium om artificiell intelligens 2022

Den 16 mars kl. 13.50 presenterar Dan Pitulia, VD för Coala Life, den senaste utvecklingen i bolaget. Presentationen livesänds och kan följas på https://us02web.zoom.us/j/86991641341?pwd=WGx2V0c1aXkvbVhBQTdhdWhESGZiUT09 där reprisen och presentationerna kommer finnas tillgänglig i efterhand. Om oss Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart…

Hälsoekonomisk bedömning av TLV visar på kostnadseffektivitet vid användning av Coala Heart Monitor Pro i primärvården

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har på beställning av Medicintekniska Produktrådet (MTP) genomfört en hälsoekonomisk bedömning av Coala Heart Monitor Pro för utredning och diagnostisering av förmaksflimmer. Resultatet har nu publicerats av TLV med slutsats att användningen av Coala Heart Monitor Pro kan ge större nytta till en lägre kostnad med…

TITAN-DM studien på personer med diabetes fullrekryterad med 600 deltagare

Coala-Life Group AB (publ), ett ledande bolag inom molnbaserad distansmonitorering av hjärt- och lungsjukdomar, meddelar idag att TITAN-DM studien – en klinisk observationsstudie som syftar till att öka kunskapen om förekomsten av förmaksflimmer hos personer med diabetes – nu är fullrekryterad med 600 deltagare. Studiedeltagarna följs med Coala Heart Monitor…

RedEye har publicerat en analys av Coala Life

Analysen finns att läsa på RedEyes och Coala Lifes hemsidor. Analysen bifogas även som pdf-fil. Om oss Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och lungdiagnostik. Bolaget har utvecklat och lanserat Coala Heart Monitor – en mångfaldigt prisbelönad samt FDA- och CE-godkänd produktplattform som möjliggör långtidsövervakning, analys och algoritmbaserad diagnostik av…

Coala Life bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag

Coala-Life Group, som noterades på Nasdaq First North den 9 november via omvänt förvärv av RNB Retail and Brands, bjuder nu in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag fredagen den 17 december kl 09:00-10:30

Coala Life handlas nu på Nasdaq First North

Idag inleddes handel i Coala Life efter det att RNB Retail and Brands (”RNB”) slutfört förvärvet och Nasdaq godkänt bolaget för notering på First North. RNB byter nu namn till Coala-Life Group AB och Coala Lifes styrelse, VD och ledning tillträder. Om oss Coala Life är ett svenskt medicintekniskt företag verksamt inom molnbaserad hjärt- och…

Komplettering: RNB Retail and Brands fastställer avstämningsdag för sammanläggning av aktier

Den 29 oktober 2021 publicerade RNB Retail and Brands AB (”RNB” eller ”Bolaget”) ett pressmeddelande med information om att avstämningsdagen för sammanläggningen av Bolagets aktier, varigenom antalet aktier i Bolaget minskar genom att 50 aktier läggs samman till en aktie, hade fastställts till den 5 november 2021. I pressmeddelandet angavs inte vilken ISIN-kod Bolagets aktie…

Information om RNBs fortsatta process med att se över bolagets framtid

Så som informerats om i RNB Retail and Brands AB ("Bolaget") senaste kvartalsrapporter ser bolaget över möjligheterna att fortsätta som ett fristående börsnoterat företag. I det arbetet undersöks flera olika alternativ, däribland att förvärva kompletterande verksamhet genom utgivande av nya aktier eller sälja existerande verksamhet och förvärva ny verksamhet. Bolaget undersöker även möjligheten att i…

Inbjudan till presentation av kvartal tre den 1 juli

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet räkenskapsåret 2020/21 (mars 2021 – maj 2021) torsdagen den 1 juli 2021. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business Controller Richard Roa kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 1 juli…

Inbjudan till presentation av kvartal två den 15 april

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar delårsrapporten för det andra kvartalet räkenskapsåret 2020/21 (december 2020 – februari 2021) torsdagen den 15 april 2021. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business Controller Richard Roa kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 15 april…

Inbjudan till presentation av kvartal ett den 22 december

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar delårsrapporten för det första kvartalet räkenskapsåret 2020/21 (september 2020 – november 2020) tisdagen den 22 december 2020. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business Controller Richard Roa kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 22 december…

Företagsrekonstruktionerna i RNB Retail and Brands dotterbolag avslutas

De fastställda ackordsförslagen från RNB Retail and Brands AB (publ) dotterbolag Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB har vunnit laga kraft och företagsrekonstruktionerna avslutas. Stockholms tingsrätt fastställde den 16 oktober de framlagda ackordsförslagen från Brothers AB, Departments & Stores Europe AB och Polarn O. Pyret AB. Dessa ackordsförslag har…

Inbjudan till presentation av kvartal fyra den 22 oktober

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar delårsrapporten för det fjärde kvartalet räkenskapsåret 2019/20 (september 2019 – augusti 2020) torsdagen den 22 oktober 2020. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business Controller Richard Roa kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 22 oktober…

Ny VD i Brothers

RNB Retail and Brands affärsområde Brothers byter VD. Lina Söderqvist, nuvarande VD i Brothers, har valt att lämna Brothers och ersätts av Brothers nuvarande vice VD/Sortimentsdirektör Christopher Englinde. Christopher tillträder 1 september 2020. ”Lina Söderqvist har på ett utmärkt sätt lett arbetet med att ta fram en uppdaterad kundfokuserad strategi för Brothers, och i början…

Inbjudan till presentation av kvartal tre den 8 juli

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar delårsrapporten för det tredje kvartalet räkenskapsåret 2019/20 (september 2019 – maj 2020) onsdagen den 8 juli 2020. Rapportdatumen är flyttat på grund av arbetet med dotterbolagens företagsrekonstruktioner. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business…

Inbjudan till Q2-presentation den 23 mars

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet räkenskapsåret 2019/20 (september 2019 – februari 2020) måndagen den 23 mars 2020.   RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där VD Kristian Lustin och Interim Group Business Controller Richard Roa kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 23…

Magnus Håkansson lämnar styrelsen för Departments & Stores

Magnus Håkansson lämnar på egen begäran styrelsen för Departments & Stores. Som ordförande ersätts han tillsvidare av Per Thunell, sedan tidigare styrelseledamot   Magnus Håkansson lämnade rollen som VD och koncernchef för RNB den 31 december 2019. I den rollen hade han också uppdraget som ordförande för Departments & Stores Europe AB. Detta uppdrag har…

Polarn O. Pyret lanserar Second Hand

RNB Retail and Brands affärsområde Polarn O. Pyret lanserar andrahandsförsäljning i sina 93 butiker i Sverige, Norge och Finland – PO.P Second Hand. Under februari lanseras Polarn O. Pyret även på Amazon samt Zalando i Tyskland som ett första steg mot den europeiska marknaden.

Lyckad lagerflytt

Butikskedjorna Polarn O. Pyret och Brothers, som ägs av RNB Retail and Brands AB (publ), har under hösten flyttat centrallagret till ett nytt lager som Nowaste Logistics etablerat. Flytten har nu genomförts med bra resultat och sedan i början av november förses kunder och butiker med varor från en högautomatiserad…

Styrelser i RNBs dotterbolag

Efter genomförd separation av affärsområdena, föreslår styrelsen för RNB Retail and Brands AB (publ) nya sammansättningar av ledamöter i dotterbolagens styrelser från mitten av december 2019.

RNB bjuder in till investerarträff i Stockholm

RNB RETAIL AND BRANDS AB (PUBL) (”RNB” eller ”Bolaget”) bjuder in till investerarträff i samband med företrädesemission med teckningsperiod som löper under perioden 11 november – 25 november 2019. Investerarträffen kommer att äga rum den 13 november 2019 klockan 12:00 på Bolagets kontor i Stockholm.

Inbjudan till Q3-presentation den 27 juni

RNB RETAIL AND BRANDS publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet räkenskapsåret 2017/18 (september 2017 – maj 2018) onsdagen den 27 juni 2018 klockan 07:00. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten där vd Magnus Håkansson och ekonomi- och finansdirektör Kristian Lustin kommenterar rapporten. Presentationen hålls den 27…

Upptagande till handel av RNB:s obligation vid Nasdaq Stockholm

RNB Retail and Brands AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 16 mars 2018 ett prospekt avseende en senior säkerställd obligation med en löptid om 3 år och en ram upp till om 600 miljoner kronor ("Obligationen"). Per dagens datum har 400 miljoner kronor emitterats. I pressmeddelandet meddelades även Bolagets avsikt att ansöka om notering samt upptagning…

Polarn O. Pyret utökar satsningen på tillväxt online

RNB-ägda Polarn O. Pyret, som under det senaste året vuxit sin e-handel i Sverige med 30% och satsat stort på omnikanal och digital utveckling, inleder nu ett exklusivt samarbete med Boozt.com där de första produkterna kommer att bli tillgängliga från och med höstkollektionen 2018.

Inbjudan till Q4-presentation den 12 oktober

Den 12 oktober 2017 klockan 07:30 publicerar RNB RETAIL AND BRANDS sin rapport för fjärde kvartalet räkenskapsåret 2016/2017 (juni – augusti 2017). En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 10.00 och går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

Inbjudan till Q3-presentation den 21 juni

Den 21 juni 2017 klockan 07:30 publicerar RNB RETAIL AND BRANDS sin rapport för tredje kvartalet räkenskapsåret 2016/17 (mars – maj 2017). En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 09.30 och går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

Inbjudan till Q2-presentation den 27 mars

Den 27 mars 2017 klockan 07:30 publicerar RNB RETAIL AND BRANDS sin rapport för andra kvartalet räkenskapsåret 2016/17 (december 2016 – februari 2017). En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 09.30 och går att följa via telefonkonferens eller audiosändning. RNB RETAIL AND BRANDS bjuder in investerare, analytiker och media till en presentation av kvartalsrapporten…

Inbjudantill Q1-presentation den 21 december

Den 21 december 2016 klockan 07:30 publicerar RNB RETAIL AND BRANDS sin rapport för första kvartalet räkenskapsåret 2016/17 (september-november 2016). En presentation av rapporten hålls samma dag klockan 10:00 och går att följa via telefonkonferens eller audiosändning.

RNB utökar koncernledningen

RNB RETAIL AND BRANDS utökar koncernledningen med Helena Lundenfelt och Mia Bystedt. Helena Lundenfelt, född 1982, är koncernens HR-chef och Mia Bystedt, född 1971, innehar rollen som IT-chef. Förändringarna träder i kraft från mars 2015 och koncernledningen i RNB RETAIL AND BRANDS består efter förändringarna av följande medlemmar: Magnus Håkansson, CEO RNB REAIL AND BRANDSKristian…

Ny CFO i RNB Retail and Brands

RNB RETAIL AND BRANDS har tidigare meddelat att Stefan Danieli lämnar sin tjänst som CFO under våren 2015. Stefan efterträds av Kristian Lustin. Kristian är 44 år och civilekonom från Uppsala Universitet samt auktoriserad revisor. Kristian Lustin har en gedigen bakgrund inom alla olika delar av ekonomiområdet och kommer närmast från rollen som Group Financial…

Stefan Danieli lämnar RNB i mars 2015

RNBs nuvarande CFO Stefan Danieli kommer att lämna koncernen senast i mitten av mars 2015. Processen med att hitta en efterträdare är redan inledd och en efterträdare beräknas vara på plats innan Stefan lämnar. Stefan Danieli har utsetts till CFO för ÅHLÉNS. – Stefan har bidragit till att RNB idag har en stabilare finansiell plattform…

RNB undertecknar avtal för säkrare textilfabriker i Bangladesh

RNB RETAIL AND BRANDS ansluter sig till det internationella säkerhetsinitiativet Bangladesh Accord vars syfte är att skapa säkrare arbetsplatser för textilarbetare i Bangladesh. –       Vi har fattat beslut om deltagande i Bangladesh Accord som komplement till vårt eget uppföljnings- och förbättringsarbete hos våra leverantörer. Några av de frågor vi haft kring den praktiska tillämpningen har…

Uppdatering av bokslutskommuniké med anledning av avyttring av JC

Med anledning av avyttringen av dotterbolaget JC som kommunicerades 1 november lämnar RNB RETAIL AND BRANDS nu en uppdatering av bokslutskommuniké som offentliggjordes 31 oktober. Den uppdaterade bokslutskommunikén speglar de finansiella effekterna av avyttringen av dotterbolaget JC och finns på bolagets hemsida, www.rnb.se Följande avsnitt är uppdaterade: s. 13                     Totalresultaträkning koncern s. 14                     Balansräkning koncern…

Uppdaterad av bokslutskommuniké

Med anledning av avyttringen av dotterbolaget JC som kommunicerades 1 november lämnar RNB RETAIL AND BRANDS nu en uppdatering av bokslutskommuniké som offentliggjordes 31 oktober. Den uppdaterade bokslutskommunikén speglar de finansiella effekterna av avyttringen av dotterbolaget JC.

Ny tidpunkt för offentliggörande av bokslutskommuniké

RNB RETAIL AND BRANDS har tidigare kommunicerat att bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2012/2013 offentliggörs kl 13:00 torsdagen den 31 oktober. Ny tidpunkt för publicering av bokslutskommunikén är kl 08:00 torsdagen den 31 oktober. För ytterligare information, vänligen kontakta: Ann-Charlotte Rudels, RNB RETAIL AND BRANDS AB, Tfn: 08 410 520 60, 0768 87 20 60 e-post: ann-charlotte.rudels@rnb.se Informationen är…

Inbjudan till press- och analytikermöte

En telefonkonferens kommer att hållas för investerare, analytiker och media den 31 oktober klockan 09.30, där koncernchef Magnus Håkansson och CFO Stefan Danieli kommenterar bokslutskommunikén och verksamhetens utveckling. Presentationen hålls på svenska och avslutas med en Q&A där deltagare är välkomna att ställa frågor via telefon. För deltagande, ring något av följande nummer innan presentationen…

Förändrade rapporteringsrutiner

RNB RETAIL AND BRANDS upphör från och med räkenskapsåret 2013/2014 (som inleds 1 september 2013) med offentliggörande av den månatliga försäljningsutvecklingen. Försäljningsutvecklingen kommer från och med räkenskapsåret 2013/2014 att redovisas i samband med kvartalsrapporternas offentliggörande. Försäljningen för första kvartalet 2013/2014 (perioden september till november) redovisas den 15 januari 2014. För ytterligare information, vänligen kontakta: Stefan…

Hanna Graflund Sleyman ny vd för Departments & Stores

Hanna Graflund Sleyman har utsetts till ny vd för Departments & Stores att efterträda Amelie Söderberg. Hanna Graflund Sleyman är född 1978 och utbildad civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hanna innehar för närvarande positionen som sortimentschef på Polarn O. Pyret och rekryterades till Polarn O. Pyret 2009 som affärsutvecklingschef för att sedan övergå i rollen…

Amelie Söderberg lämnar RNB

Amelie Söderberg, vd för RNBs dotterbolag Departments & Stores, blir vd för Filippa K. Hon tillträder sin nya position under hösten 2013.

RNB säljer Kosta Outlet Mode

RNB RETAIL AND BRANDS tillkännager idag att bolaget har ingått avtal om försäljning av verksamheten i dotterbolaget Kosta Outlet Mode AB.

RNB bjuder in till press-och analytikermöte

En telefonkonferens kommer att hållas för investerare, analytiker och media idag klockan 10.00, där koncernchef Magnus Håkansson och CFO Stefan Danieli kommenterar den föreslagna transaktionen och verksamhetens utveckling. Telefonkonferensen nås via nummer: +46 8 5055 6484 Presentationen kan följas via webbcast på följande länk: http://financialhearings.nu/130222/presskonferens/

RNB RETAIL AND BRANDS LANSERAR RATIONALISERINGSPROGRAM

RNB RETAIL AND BRANDS lanserar ett antal koncernövergripande rationaliseringsåtgärder. Åtgärderna innefattar en total översyn och samordning av samtliga centrala funktioner på JC och Brothers & Sisters i syfte att genomföra rationaliseringar av dessa funktioner samt ytterligare cirka tio koncerncentrala funktioner. Vidare påbörjas förberedelser för nedläggning av Sisters samt avveckling av…

RNB:s dotterbolag JC och Brothers startar e-handel

I går lanserade JC sin e-handel på den svenska marknaden. Detta följs av Brothers som lanserar e-handel under nästa vecka. Genom lanseringarna utökar Brothers och JC sin tillgänglighet för kunden och erbjuder shopping årets alla dagar, dygnet runt. Sedan maj 2012 erbjuder Polarn O. Pyret e-handel till alla länder inom…

RNB RETAIL AND BRANDS I PARTNERSKAP MED COOP

RNB RETAIL AND BRANDS har tecknat ett samarbetsavtal med Coop som innebär att Coops medlemmar från slutet av året får återbäring, rabatter och exklusiva erbjudanden från Polarn O. Pyret, JC samt Brothers & Sisters.

RNB RETAIL AND BRANDS CFO slutar

Gunnar Bergquist slutar som Chief Financial Officer, CFO, för RNB RETAIL AND BRANDS AB. Han slutar under hösten 2012 efter drygt tre år i bolaget. Någon efterträdare har ännu inte utsetts men arbetet med att rekrytera en efterträdare pågår.

RNB samordnar logistikverksamheten

RNB RETAIL AND BRANDS har beslutat att omorganisera logistikverksamheten och slår samman logistikavdelningarna för JC/Brothers & Sisters och Polarn O. Pyret till en central organisation med placering i Stockholm.

RNB omstrukturerar den norska JC verksamheten

RNB RETAIL AND BRANDS har idag beslutat att kraftfullt reducera den förlustbringande norska verksamheten inom JC. Ytterligare 16 butiker kommer att stängas, vilket innebär att antalet butiker minskar från dagens 21 till 5. Åtgärderna skapar förutsättningar att minimera rörelseförlusten i JC Norge som föregående verksamhetsår uppgick till 63 Mkr. Beslutet kommer att verkställas omgående. För…

Inbjudan till press- och analytikermöte 27 oktober kl. 09.30

RNB RETAIL AND BRANDS bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2010/2011 publiceras torsdagen den 27 oktober 2011 kl. 07.00. Kl. 09.30 samma dag presenterar VD och Koncernchef Magnus Håkansson bokslutskommunikén på RNB:s kontor på Regeringsgatan 29 i Stockholm. Presentationen hålls på svenska. För anmälan och ytterligare information, kontakta: Ann-Charlotte Rudels,ann-charlotte.rudels@rnb.seeller 0768 87 20 60 RNB RETAIL AND BRANDS…

Samordnad produktion med bas i Hong Kong ger ökad bruttomarginal

RNB fortsätter arbetet med det koncernövergripande förändringsprogrammet och öppnar ett produktionskontor i Hong Kong den 1 november 2011. Kontoret ska samordna produktionen för dotterbolagen Polarn O. Pyret, Brothers & Sisters samt JC med stöd av satellitkontor som kommer att öppnas i Shanghai och Dacca. Det samordnade arbetssättet kommer att medföra en positiv effekt på bruttomarginalen…

Effektivare huvudkontor skapar resultateffekt om 15 Mkr på årsbasis

Som en del i ett bredare handlingsprogram genomför RNB RETAIL AND BRANDS AB en omorganisation i syfte att effektivisera verksamheten och sänka kostnadsnivån. Åtgärderna innebär en personalminskning med totalt 30 tjänster och medför en årlig resultateffekt om cirka 15 miljoner kronor från och med verksamhetsåret 2011/2012. Omorganisationen berör sortiment, inköp samt design och sker i…

Marthyn Inghamn blir ny VD för JC

"Marthyn Inghamn är en av Sveriges mest erfarna på jeans och mode därtill. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av JC att vi nu kommit överens med Marthyn," säger Magnus Håkansson, styrelseordförande och tillträdande koncernchef på RNB RETAiL AND BRANDS. "Marthyn och jag kommer båda att fasa in i våra nya roller under våren.…

Polarn O. Pyret nu på Amazon.com

Polarn O. Pyret fortsätter expandera i USA med försäljning via Amazon.com, världens största retailer on-line. Idag finns större delen av sortimentet tillgängligt till försäljning med målsättningen att lansera hela sortimentet 2011. Polarn O. Pyrets Master Franchisetagare startade i USA via e-handel 2008. Sedan hösten 2010 säljs även Polarn O. Pyret via den anrika varuhuskedjan Nordstrom…

JC stärker samarbetet med franchisetagarna

JC har under våren bedrivit ett arbete tillsammans representanter ur sin franchisetagarstyrelse i syfte att förstärka samarbetet med franchisetagarkåren samt skapa en mer konkurrenskraftig drift av JCs verksamhet. Arbetet har resulterat i ett tillägg till dagens avtal som i stort sett samtliga individuella franchisetagare i dagarna har beslutat att sluta upp bakom. "Vår franchisetagarkedja är…